søndag 8. januar 2012

Nyttårskonserten 2012

Takk til Einar som arrangerer konsert for 800 publikummere. Storband og småband. Fine musikere i godt samarbeid! Jeg fikk med meg ny erfaring om Storband igår - og tar denne med meg til morgendagens møte i Oslo -  i Norsk Jazzforum - årets musikermøte. En god erfaring om engasjerte musikeres og produsenters arbeid. - Fint å få være med å skape en slik konsert. Mitt bidrag var i duo-format - pianokomp og koring til en av Solberget scenes sangelever! Vi var vel med å underbygge bredden i gårsdagens musikalske tilbud til moldensere og andre - og fikk ta frem nye musikalske ideer for så mange. Takk!

fredag 18. februar 2011

SYNGE SPILLE! Undervisning i grupper på 3-5 personer - Solberget scene våren 2011

Tida er kommet eller no e det der! Gruppespill! Spille sammen. Solberget scene. Pop, jazz, klassisk.
PIANO - Gruppespill inntil 3 personer. Rytme- og notetrening sammen. Bli kjent med melodien. Grupper satt sammen ut fra nivå - intensjon,
SANG - Grupper inntil 5 personer. Satt sammen ut fra smak, ønsker om klang. Grunnleggende arbeid med pust, artikulasjon, foredrag i låter du liker!
Ta kontakt på e-mail http://www.solberget.no/ eller mobil 90882585. Velkommen! Inger Johanne

søndag 28. november 2010

Religion og fred. Mennesket våkner. Helge Hognestad. - En kommentar i etterkant.

Det strømmet mennesker inn i kunstrommet på Solberget scene denne torsdagskvelden 25.november. Ild i ovnen og det knitrer på snøen ute. Det serveres kaffe, the og nybakt eplekake i Ellas kafe i det gamle kjøkkenet. Syverland - Lena Nerland og Jan Erik Syversen - skaper en myk og nær begynnelse inn i kveldens tema - og Amazing graze - i samspill og samsang med Inger Johanne Brunvoll - en magisk start!
Og Helge Hognestad tok opp tråden - fra Amazing graze - og utviklingen av menneskets bevissthet. Gjennom 2-3000 år med utvikling av egoet i mennesket - på godt og vondt - til vi nå er i en ny bevissthetsutvikling - i en ny mulighet. Kveldens tema Mennesket våkner - fører oss inn i kontakt med feminine krefter i oss selv - der dominansen av det maskuline i oss kan avløses av det feminine i større grad - på vegen innover i oss selv - istedenfor utover- i egobaserte handlinger. - Mennesket våkner - og det blir plass til kjærligheten - og den feminine kraften i oss som kan være med også å skape FRED. - "Dette ga meg ro" var en av kommentarene fra publikum. "Interessant. Spennende". Og det ble stilt spørsmål om GLEDEN - det kan virke som om den er fraværende i kirka? Og hva er det som gjør at både kristendommen, islam, jødedommen og tildels hinduismens læresetninger er med å fremkalle voldelige handliger? Dette er viktige temaer som stadig er med å skape konflikter på jorda.  - Religion og fred.
En stor kveld på Solberget scene - i kunstrommet - med Atle Færøys vakre kulltegninger på veggene - foran ilden - med Helge Hognestad i modig og nært forhold til Gud i mennesket - med plass til både ateister og troende - innenfor og utenfor de såkalte trossamfunnene - og der DET SKAPENDE i mennesket faktisk er et begrep som både kunsten og vår åndelighet er en del av. Det å skape. Skape en verden i fred og glede. Takk til deg, Helge, du er en modig mann! Og det er bra at du nå har fått flere å snakke med - enn du hadde da det blåste som verst "i forrige århundre" - flere som vil samle seg om synspunkter og innfallsvinkler til temaer som kan være fruktbare for menneskets utvikling.

torsdag 25. november 2010

Helge Hognestad - Mennesket våkner - Religion og fred. Torsdag 25.november kl. 1900

Religion og fred - Mennesket våkner - Helge Hognestad i foredrag og samtale. Hva kan kristendom gjøre for å skape fred? - Er mennesket i en oppvåkning nå? Noe skjer. Mye skjer. Presten og forfatteren Helge Hognestad kommer nå tilbake til Solberget scene torsdag 25. november klokka 19 - og tar med seg emner som opptar mange. Religionene. Fred. Vår utvikling som menneske. Helge Hognestad står stødig i sine egne meninger om tilværelsen - om tolkninger av skrifter som er rettesnor for menneskets åndelige utøvelse.
Duoen Syverland - Lena Nerland og Jan Erik Syversen - samt musiker Inger Johanne Brunvoll - skaper musikk denne kvelden. Billedkunstneren  Atle Færøy viser noen av sine nye bilder. - Og i Ellas kafe serveres kaffe, te og eplekake. Billett kr 100.

mandag 10. mai 2010

stemmen - pust - lyd - toning og syngeboller

stemmen - pust - lyd - toning - syngeboller  -  mandag 10.mai  kl 19 - 21 på Solberget scene. Kurs. "Lydens helbredende mysterium". - Etter ei kurshelg sammen med legen og musikeren Audun Myskja i hans senter på Ski - ønsker jeg å dele mine erfaringer i lyden - stemmen - syngeboller - energier - vibrasjoner. - Stemmen er et unikt og levende instrument - som vi alle har. Har du lyst til å finne mer av lyden din? Kom en tur innom Solberget scene mandag 10. mai! Og dette er ikke et kurs spesielt for sangere - også for dem - men for alle som bruker stemmen sin. Kjenner du noen som gjør det .....? Velkommen. Meld deg på mob 90882585 kvienb@gmail.com

torsdag 22. april 2010

stemmen - finn tonen din

stemmen - finn tonen din  -  kurs på Solberget scene på Holmarka - torsdag 22. april kl 19 - 21. Inger  Johanne Brunvoll  stemmen - bruk tonen din det fantastiske instrumentet som vi har med oss hele tida - alle sammen - til kommunikasjon, tale, sang - og også eget påfyll. - Stemmen er bruk av muskler og pust - og vi skal denne kvelden jobbe med enkle bevegelser/øvelser og pust. - Og vi smaker på Toning -  erfaring fra Audun Myskjas metode i bruk av tonen - stemmens vibrasjoner, klang, lyd - til å påvirke oss selv - og andre - positivt gjennom lyden vår, frigjøre og gi påfyll. - Inger Johanne Brunvoll har vært hos Audun Myskja på Ski - forfatteren, legen, musikeren, pedagogen - og skal i et nytt kurs på Ski siste helga i april - i emnet toning. - Velkommen! Vi møtes torsdag 22. april på Solberget scene - på Holmarka - i et par timer med lyden - stemmen - og en kopp the - om du ønsker. 2 timer. Kr 200. Påmelding: e -mail kvienb@gmail.com eller mobil 90882585. Vi møtes i lyden vår!

tirsdag 13. april 2010

Konfluent pedagogikk - Inger Johanne Brunvoll - foredrag i Alternativt Forum Molde

konfluent pedagogikk   -   Inger Johanne Brunvoll  - foredrag - 13. april kl 19 - konfluent pedagogikk - utviklet av prinsipper fra gestaltpsykologien. Konfluent - sammenflytende - å bringe sammen til en helhet - læringssyn der en arbeider mot å integrere de intellektuelle, følelsesmessige og psykomotoriske aspekter i læring/undervisning. Oppmerksomhet er et stikkord og det å være her og nå.  "Det er i her og nå-situasjonen at alt skjer - det vi kaller Nået - det er Nå du kan observere og sanse deg selv og andre. NÅ og NÅ og NÅ. You can`t be aware yesterday. You can`t be aware in your future. Everything that you think  is imagination/fantasy. Contact  is in this moment - og det er i dette øyblikket du kan handle - ikke i fortid og fremtid." - Konfluent pedagogikk bygger på prinsippet  Å lære er å oppdage. "Å oppdage er en helt ut subjektiv prosess. Det er bare jeg som kan oppdage for meg. Andre kan peke på, vise meg eller gjøre meg oppmerksom på de forhold de mener er viktige for meg. Men de kan ikke oppdage det for meg."